Välj en sida

Kartlägg dina värderingar med Value

En mänskligare tillvaro

Mental hälsa

Mental hälsa

Syftet är att skapa en mänskligare tillvaro med högre livskvalitet och att överbrygga skillnader så som ålder, kulturella skillnader, bakgrund osv.

Value är ett ”verktyg” för enskilda individer, relationer, team, företag och organisationer.

Syftet är att skapa en mänskligare tillvaro med högre livskvalitet och att överbrygga skillnader så som ålder, kulturella skillnader, bakgrund osv.

Genom värderingsprocesser hjälper verktyget människor i företag och organisationen att harmonisera operativa mål och personliga meningsmål som används för att kartlägga individers värderingar.

Kontakta mig för mer info

För utförligare beskrivning av processen, kontakta mig. Jag faciliterar på plats på företag, enskilt med individer hos mig på Törnstensgränd 14 och även på distans.

Kontakta mig