value-logo_orgValue är ett ”verktyg” för enskilda individer, relationer, team, företag och organisationer. Syftet är att skapa en mänskligare tillvaro med högre livskvalitet och att överbrygga skillnader så som ålder, kulturella skillnader, bakgrund osv.

Genom värderingsprocesser hjälper verktyget människor i företag och organisationen att harmonisera operativa mål och personliga meningsmål som används för att kartlägga individers värderingar.

 

Kontakta mig för mer info

För utförligare beskrivning av processen, kontakta mig på linda.norrman@creatingu.se Jag faciliterar på plats på företag, enskilt med individer på Friskhuset och även på distans.