Välj en sida

Samtal / Coaching

Effektivt vid förändringar

Mental hälsa

Mental hälsa

Gemensamt för många av de olika grenarna är att det oftast finns inslag av mental träning och positiv psykologi.

Coaching har sina rötter i bland annat psykologin, idrotten och antikens Grekland.

Sokrates sägs vara den första coachen eftersom han gick runt på gatorna och ställde frågor för att väcka insikter hos individer.

Det finns många olika grenar av coaching så som livscoaching, idrottscoaching, hälsocoaching, teamcoaching, businesscoaching, m fl. Gemensamt för många av de olika grenarna är att det oftast finns inslag av mental träning och positiv psykologi. 

  Vad är coaching?

  Coaching är en kommunikationsmetod som följer en systematisk process. Metoden är handlingsinriktad vilket betyder att du lär genom handling (handling – erfarenhet – reflektion – lärande). Samtalen väcker medvetenhet och insikter hos dig vilket banar väg för inlärning och utveckling, självklart i riktning mot det nya önskade läget/målet.

  Genom kraftfulla frågor, övningar och uppgifter lyfter vi fram färdigheter och resurser som du redan har, ser över val, jobbar med ändrade perspektiv, hittar drivkrafter och pumpar in syre till den glödande motivationen. Vi omvandlar hinder till lösningar, tittar på dina medvetna och omedvetna vanor och tar fram de verktyg som behövs för att ta dig dit du vill. Allt för att maximera din potential! En coach lyssnar alltid värderingsfritt.

  Hälsocoaching

  Man kan vara sjuk men ändå må bra. Vår attityd och inställning till oss själva och vår omvärld kan ha stor betydelse för hur vi mår. I hälsocoaching lyfts detta och omkringliggande hälsofaktorer i beaktning för att än mer möjliggöra att du når dina resultat/mål/önskade lägen. Faktorer som sömn, kost, fysiskt skick, sociala faktorer, stress osv. Vi hittar lösningar som möjliggör ditt önskade hälsotillstånd med ett inre system som är i balans!

  Det är förmodligen roligare att investera i din hälsa nu och få njuta av resultaten och få upplevelser på köpet, än att behöva investera i åtgärder senare i livet för att fixa din hälsa.

  Parcoaching

  Parcoaching är en fantastisk möjlighet att utveckla din relation, skapa en bra grund och gemensamma visioner. God kommunikation är grunden till det mesta när fler än en person är inblandad. Du behöver ha en god kommunikation med dig själv för att ha en god kommunikation med din partner. Ibland handlar det om att identifiera var utmaningarna sitter och hur ni bäst löser dem, på ett sätt som passa båda parter osv.

  Jag arbetar med par i olika åldrar med olika förutsättningar och olika utmaningar. Är ni i behov av en positiv förändring, eller helt enkelt skapa en grund eller möjligen lösa upp konflikter. Kontakta mig redan idag.

  Så säger klienterna:

  Vi är småbarnsföräldrar o har med åren tappat bort varandra i relationen. Att vara föräldrar är vi bra på, men att vara på tumanhand har vi glömt bort hur man gör.
  När en av oss är högkänslig o den andre svårt att öppna sig o prata om känslor blir det ett massivt gap mellan oss.
  Linda har varit vår trygga, fasta punkt. Vi är glada att vi gick till henne i tid o kunde vända skutan innan den kraschade.

  Vad ger coaching och mental träning?

  Coaching föder utveckling på det kognitiva, emotionella och beteendeplanet. En samtalsprocess kan öka din medvetenhet om dina värderingar, färdigheter, tankar, beteenden, attityder, känslor, önskemål, behov med mera. Den kan också:

  • förbättra din kommunikation med andra
  • öka ditt lärande genom reflektioner
  • förebygga problem och lära dig bli mer proaktiv
  • belysa attityder
  • skapa livslust
  • öka känslan av meningsfullhet
  • öka livskvalitet
  • skapa positiva upplevelser
  • ge ökad närvaro

  Lars-Eric Uneståhl har gjort ett hundratal undersökningar genom åren kring vad mental träning ger. Utöver en lång lista om vad träningen ger i idrotten så har också en rad psykofysiologiska, biologiska och hormonella mätningar visat på en rad intressanta och positiva förändringar i kroppen i samband med mental träning.

  Undersökningar på en rad företag har visat att en coachande kultur och ett coachande ledarskap gett:

  • Produktivitetsökning med 20%
  • Sjukskrivningar minskade med 50%
  • Minskad personalomsättning från 25% till 6%
  • Omsättningsökning 40-60%

  (Ur boken Coachologi)

  När 87 ledare fick coaching svarade 63% att de hade uppnått en varaktig beteendeförändring. 48% uppgav bättre självmedvetenhet och förståelse. 45% tyckte att de hade blivit bättre ledare genom förstärkt optimism, självförtroende och förmåga att motivera.

  ”McGovern m.fl hävdar att coaching ger en ekonomisk vinst som är mer än fem gånger så stor som investeringen i coaching.”

  (Ur Coaching – vad, varför, hur)

  Coach är idag ett väl använt namn inom många olika yrken, vem som helst får även titulera sig ”coach”. Därför finns kvalitetssäkrande organisationer som ICC (International Coaching Community) ICF (International Coaching Federation) och EMCC (European Mentoring & Coaching Council).

  Jag är ICC-certifierad Coach av Skandinaviska Ledarhögskolan. 

   Så säger några av mina klienter:

   ”Denna coaching har förändrat mitt liv för all framtid. Idag är jag den jag vill vara – sann, stark, lycklig och framgångsrik!”
   /Kvinna, 43 år

   ”Din coachning gav mig styrkan att gå den väg jag kände var rätt”.
   /Kvinna, 41 år

   Upplevelsen av din tillvaro formar ditt välbefinnande.

   NLP – optimal kommunikation med dig själv och andra

   • Neuro – står för vår hjärna och våra tankar.
   • Lingvistisk – hur vi använder vårt språk.
   • Programmering – är vårt beteende, hur vi efter en tanke och en känsla beter oss.

   Med våra sinnen tar vi in information och bearbetar den. Detta gör vi på olika sätt. Vi har även ”filter” som är helt olika, beroende på våra värderingar, erfarenheter, övertygelser, antaganden mm. Vi är alltså olika, Vi uppfattar saker olika och vi kommunicerar olika, därför kan missförstånd och konflikter uppstå. Med hjälp av NLP kan vi bli varse om hur vi själva fungerar i kommunikation, få förståelse för att andras sätt att kommunicera och därmed minska riskerna för missförstånd och konflikter. Med hjälp av NLPs olika tekniker, modeller och strategier får vi bl.a möjlighet att förstå oss själva och hitta våra förbättringsmöjligheter i vårt sätt att kommunicera.

   NLP är ett beprövat och välanvänt ”verktyg” vid personlig utveckling.

   Jag är certifierad NLP practitioner, certified Master Practitioner och certifierad NLP Trainer

   genom ICNLP av Skandinaviska LedarHögskolan.

   Mer om NLP

   Läs mer om forskning kring NLP i vård och terapi här:
   http://www.nlpforeningen.se/forskning-kring-nlp/

   Läs mer om senaste forskningen kring NLP här: 
   http://www.nlpforeningen.se/?s=forskning

   Läs mer om coaching och NLP här:
   http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:228986/FULLTEXT01.pdf

   ”Livet går att förstå baklänges men måste levas framlänges.”

   / Kierkegaard

   Kontakta mig