Välj en sida

NLP

Bli varse om hur vi själva fungerar.

Med våra sinnen tar vi in information och bearbetar den. Detta gör vi på olika sätt.

NLP utvecklades under 70 talet av Richard Bandler (matematiker och terapeut) och John Grinder (lingvistiker).

De studerade välkända kommunikatörer och identifierade framgångsrika och upprepningsbara beteendemönster som ledde till framgång i kommunikation och klient/patientarbete.

  • Neuro – representerar hur vår hjärna sorterar våra sinnesintryck och skapar en tanke.
  • Lingvistisk – hur vi använder vårt språk.
  • Programmering – är vårt beteende, hur vi efter en tanke och en känsla beter oss.

Med våra sinnen tar vi in information och bearbetar den. Detta gör vi på olika sätt. Vi har även ”filter” som är helt olika, beroende på våra värderingar, erfarenheter, övertygelser, antaganden mm. Vi är alltså olika, Vi uppfattar saker olika och vi kommunicerar olika, därför kan missförstånd och konflikter uppstå.

Med hjälp av NLP kan vi bli varse om hur vi själva fungerar i kommunikation, få förståelse för att andras sätt att kommunicera och därmed minska riskerna för missförstånd och konflikter. Med hjälp av NLPs olika tekniker, modeller och strategier får vi bl.a möjlighet att förstå oss själva, hitta våra förbättringsmöjligheter i vårt sätt att kommunicera, kartlägga hur vi tar in information i olika situationer och därefter få enkla verktyg att påverka hur vi hanterar negativa upplevelser.

Jag är certifierad NLP Tränare av Skandinaviska LedarHögskolan av Lars-Erik och Elene Uneståhl.

”Optimal kommunikation med dig själv och andra.” /Elene Uneståhl

Xxxx xxx xxxxxxx xxxx.

Vänta inte för länge. Börja smida din egen väg idag!