Välj en sida

Mental hälsa

Mental hälsa

Mental hälsa

Mental hälsa är inte samma sak som frånvaron av sjukdom. Vi kan vara friska men uppleva mental ohälsa, och vi kan vara sjuka samtidigt som vi upplever mental hälsa.

Det handlar om summan av helheten.

Många av livets viktiga och mindre viktiga faktorer tillsammans formar din upplevelse av mental hälsa. Upplevelsen av din tillvaro formar ditt välbefinnande. Upplevelsen varierar genom livet eftersom tillvaron och du förändras.

Många faktorer tillsammans påverkar din mentala hälsa:

  • Positiva upplevelser
  • Känslan av meningsfullhet
  • Sociala relationer
  • Din fysiska hälsa och hur du tar hand om dig själv
  • Inre lugnet och tryggheten
  • Självbild och alla olika delar som ingår i den
  • Balansen mellan krav och resurser hos dig
  • Balans mellan arbete/skola och fritid
  • Din syn och tilltro till framtiden
  • Hanteringen av din ”ryggsäck” och vad du har med i den

…och mycket mer.

Det fantastiska är att vi kan forma och själv påverka hur vi både hanterar och tolkar vår tillvaro och de utmaningar vi står inför eller befinner oss i.

Kontakta mig