First BeatFirst Beat är den ledande leverantören av fysiologiska analyser för idrott och välbefinnande. 72 timmars testet förvandlar pulsdata till personlig information om träning, stress och återhämtning. Hundratals elitidrottslag, friskvårdsspecialister och miljontals konsumenter runt om i världen använder First Beat för att förbättra sitt välbefinnande och sin prestationsförmåga. Genom att få en klar bild av din hjärtfrekvens och hjärtfrekvensvariabilitet ger jag efter en analys förslag på åtgärdsplan.

 

Varför ska du och din arbetsplats satsa på 72 timmarstestet?

 1. För att få en tydlig bild av hur det faktiskt ser ut på er arbetsplats i dagsläget gällande hälsa utan att behöva ta blodprover osv.
 2. För att vara proaktiv och förhindra sjukskrivningar i god tid.
 3. För att motivera till att agera.

 

Testet ger möjlighet att:

 • kontrollera stress
 • förbättra återhämtning
 • säkra ditt/dina anställdas välbefinnande
 • motionera rätt
 • förebygga överbelastning och utbrändhet

 

Vad är nyttan med testet?

 • 85% känner sig effektivare på jobbet
 • Över 100 000 analyser är genomförda av Value
 • Över 1000 företag har använt analysen
 • Över 90% av deltagarna rekommenderar livsstilsanalysen

 

Hur gör du för att få analysen gjord på dig och din arbetsplats?

Du kontaktar mig på linda.norrman@creatingu.se el 070-621 00 56.

Hälsoansvarig kan också kontakta mig när intresse finns att utföra testet på hela, delar av eller en testgrupp på din arbetsplats.

 

Så här går testet till

Du får information om mätaren som du ska bära på dig i 72 tim (du kan och ska göra allt som du brukar göra under testdygnen). Mätaren som kallas för Bodyguard är liten och enkel att hantera. Vi bokar in ett möte i förväg för att gå igenom resultatet. Därefter ges ett förslag på åtgärdsplan av mig.
Görs testet på en hel arbetsplats sker uppföljning och åtgärdsplan på det sätt som önskat av beställaren (individuellt och ev. med hälsoansvarig)

Testet kostar 2.000 kr ex moms och inkluderar:

 • informationsmöte ca 30 min
 • 72 timmarstestet
 • rapporten
 • analysmötet
 • åtgärdsplan
 • uppföljning