Coaching är en kommunikationsmetod som följer en systematisk process. Metoden är handlingsinriktad vilket betyder att du lär genom handling (handling – erfarenhet – reflektion – lärande). Samtalen väcker medvetenhet och insikter hos dig vilket banar väg för inlärning och utveckling, självklart i riktning mot det nya önskade läget/målet.

Genom kraftfulla frågor, övningar och uppgifter lyfter vi fram färdigheter och resurser som du redan har, ser över val, jobbar med ändrade perspektiv, hittar drivkrafter och pumpar in syre till den glödande motivationen. Vi omvandlar hinder till lösningar, tittar på dina medvetna och omedvetna vanor och tar fram de verktyg som behövs för att ta dig dit du vill. Allt för att maximera din potential! En coach lyssnar alltid värderingsfritt.

bild-nlp