Återhämtning skulle lätt kunna beskrivas som ”att åter hämta kraft”. När vår telefon är tömd på batteri laddar vi den. Drar vi ut laddaren om den inte är fulladdad tar batteriet slut fortare… Människan fungerar på samma sätt. Om vi inte laddar oss själva tar även vårt batteri slut, och om vi laddar för sällan kan batteriet ta slut fortare.

Vi behöver åter hämta kraft – återhämta oss.

Idag är vi ständigt kommunikativa, på flera plan. Vi vilar sällan eller aldrig under vår vakna tid från kommunikation vilket många börjar känna av, att ständigt vara ”uppkopplad”.

Våra liv är mer uppbokade än någonsin med egna aktiviteter, familjens aktiviteter, vi är mobilare och transporterar oss inte bara på vår fritid utan kanske också reser några gånger i veckan på arbetstid. Mer utbud av allt har gjort att bara vår val kan upplevas överväldigande.

Därtill kanske den träning som vi vet gör att vi orkar och tolererar mer, prioriteras bort till förmån för barnens aktiviteter, hushållssysslor osv.

Adderar vi ett krävande och stressigt arbete på detta, där vi behöver vara fokuserade och fullfjädrad mentalt så förstår vi hur viktigt det är att få ladda våra batterier, för att orka. Att koppla av regelbundet ökar förmågan att återställa jämvikten på den fysiska och psykiska sidan. Det inre systemet behöver vara i balans och har en avgörande effekt på återhämtningssystemet.

Så här skriver stressforskningsinstitutet i ett tema blad om trötthet och återhämtning:

”Alla” klagar över trötthet och andelen trötta i befolkningen har ökat dramatiskt de senaste åren. Att ”må bra” verkar i stor utsträckning handla om att inte vara trött. Trötthet och störd sömn är framträdande problem hos långtidssjukskrivna – tätt efter värk i muskler och leder. Arbetskrav, familjekrav och 24-timmarssamhället drabbar möjligheterna till återhämtning.

 

Perioder med hög stress måste följas av återhämtning. Det som drivits upp (fysiologisk aktivering) måste tillbaka ned till ursprungsnivån för att systemet skall hålla på sikt. Om man inte får tillräcklig återhämtning så löper man risk att drabbas av ständigt ihållande trötthet, vilket på sikt kan leda till utmattning. Återhämtning handlar alltså om nedvarvning och om att stänga av den biologiska energimobilisering som karakteriserar stress och belastning.

 

Sömnstörningar har ökat kraftigt och idag lider ca 25 % av sömnbesvär. I temabladet ”En introduktion till sömn” av Stressforskningsinstitutet kan vi läsa om den effektiva åtgärden på sömnbesvär eller för lite sömn- tuppluren:

En effektiv åtgärd för att motverka tröttheten som följer av sömnbristen är att ta tupplurar. En tupplur på 20-30 minuter ger mer återhämtning än den sista timmen på en 7-8 timmars nattsömn. En fördel med korta tupplurar är att sömntröghet inte förekommer.

 

Så här skriver Healthcare media på stress.se om återhämtning:

För att kroppen och psyket ska klara av att utsättas för stress behöver den återhämta sig med jämna mellanrum. Att skapa sig en egen tid för avslappning, meditation och fysisk träning kan ha en positiv effekt på långvariga stressymptom. Att arbeta med din egen inställning till de krav som ställs i livet och försöka lägga upp din tillvaro efter de krav som du kan hantera är andra sätt att hantera stress.

 

Idag är 71 000 personer i Sverige sjukskrivna på grunda psykisk ohälsa, den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall är akut stressreaktion, som ökat med 73 % de senaste två åren.

Med negativ stress kommer ofta sömnproblem. Företag tjänar pengar på verksamhet, inte på vila. Så sant. Det är också sant att företag inte tjänar något alls på sjukskriven personal.

Vill du få koll på hur din förmåga till återhämtning är? Hur kvaliteten på din återhämtning och nattsöm ser ut idag? Hur många gånger på en dag du upplever negativ kontra positive stress?
Kontakta mig för ett 72 timmarstest och läs mer om detta under fliken Firstbeat »

Källor: Stressforskningsinstituet tema blad och Healthcare media