‭+46 70-364 48 47‬ linda.norrman@creatingu.se
Välj en sida

Mental hälsa och utveckling genom samtal

Mental hälsa och utveckling genom samtal

– för dig, för relationer och för företag

– för dig, för relationer och för företag

Lev dina värden, i ett närvarande liv med riktning och mening.

Jag erbjuder tillgänglighet och helhet. Mina klienter kommer från hela Sverige. Du/Ni har möjlighet att vara där det passar er, då samtalen sker via zoom, via telefon, och eller via email. Upplägget skräddarsys tillsammans. Kvalitet, upplägg, process och resultat bibehålls. Forskning visar att avhopp från samtalsprocesser t o m har minskat med digitala tillgängligheten. Forskning har också prövat terapiinriktningar, tekniska lösningar och behandlingseffekter.

Metoder

Samtalen är KBT inriktade och coachande. Mellan samtalen får du kanske förslag på textbaserat lärande för ökad förståelse av ditt problem, uppgifter och övningar, tips på självhjälpsappar som du kan jobba med parallellt med vår samtalsprocess, filmklipp kopplade till det vi jobbar med och så vidare.

En kombination av metoder (coaching, mental träning, KBT, MI etc.) som på bästa sätt kan tänkas hjälpa dig kan också förekomma, eftersom jag behärskar och integrerar olika teorier och metoder.

Jag arbetar compassionfokuserat och har ett helhetstänk gällande hälsa och fungerande beteenden.

Hur långa är samtalen?

Samtalen är 30 min eller 60 min. Första bedömningssamtalet är 20 min och kostnadsfritt.

Mina erfarenheter

Mina erfarenheter är breda. Jag har jobbat inom såväl förebyggande insatser till åtgärdande insatser.

Jag har arbetat som mental tränare till elitidrottare, chefer och människor som vill må allmänt bättre. Jag har coachat både arbetsgrupper, enskilda individer (inom de flesta tänkbara områdena) och familjer under 7 års tid.

Områdena har varierat från friska välfungerande måldrivna individer till individer med psykiska besvär, NPF-coaching för individer och föräldrar, hälsa med fokus på allt ifrån motivation till träning/ träningsprogram/ sluta röka.

Min kompetens

Jag är utbildad KBT familjebehandlare, KBT parterapeut, Mental Tränare, Hypnoscoach, ICC coach, Hälsocoach, PT, Medveten Andningscoach, MediYoga lärare, Vinyasa yogalärare 200 tim, NLP tränare, Värderingsfacilitator och SGK coach.

Problem/besvär som jag jobbar med

Ångestproblematik, oro, depression, fobier, låg självkänsla, sömnstörningar, dysfunktionella familjesystem och dysfunktionell kommunikation i familjer, relationsproblem av olika karaktär, idrottscoaching, beteendeförändringar, utmattning och stress, ätstörningar av olika slag (diagnostiserade eller egenupplevda) etc.

Behöver du annan/ytterligare hjälp så samverkar jag med en legitimerad psykolog och en näringsterapeut vilka jag kan komma att rekommendera dig vid behov. Jag har ett gediget nätverk av olika professioner inom psykisk och fysisk hälsa att rekommendera dig till vid ytterligare behov.

Företag
  • Vill ni på ert företag jobba proaktivt, skapa hållbara medarbetare och främja frisktalen?
  • Vill ni ta ett helhetsgrepp där ni både rustar personalen med det som krävs för att bättre stå emot den största anledningen till sjukskrivningar idag (psykisk ohälsa) OCH hantera riskfaktorer i tid innan åtgärder behövs?
  • Vill ni också vara en attraktiv arbetsgivare med lojala medarbetare som mår och fungerar bra?

Då behöver ni en resurs som både kan mental hälsa och fysisk hälsa. Jag hjälper företag med ett helhetstänk kring förebyggande insatser som stödjs av hälsoekonomi.

Du kan använda ditt friskvårdsbidrag hos mig.

Kontakta mig    Web App Development - Siteguarding